Tájékoztató

 

Társaságunk személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel.

Erre való tekintettel kérjük az ide látogató Partnereink, Ügyfeleink és leendő Üzleti társaink figyelmét, hogy ezen a honlapon csak üzleti adatokat legyenek szívesek megadni!

A honlap célja Társaságunk szolgáltatásainak bemutatása, üzleti célú kapcsolatok felvétele, ezért nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy személyes adatokat itt ne adjanak meg részünkre.

Fentiekre tekintettel, amennyiben mégis személyes adatokat közöl, azt önkéntes hozzájárulásával adja meg !


Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve-azonosíthatótermészetes személy;


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 Üzleti adatok tárolása, az adatkezelés

A Társaságszámítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) történik.

Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: EuroMacc Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.
Online elérhetőség: info@euromacc.hu
Telefonos elérhetőség: +36 1 889 9100

Az adatvédelmi tisztviselő adatai, kapcsolati adatai

Név: Szalai Éva
Székhely: 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 7.

Online elérhetőség: adatvedelemervenyesites@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 20/426-9262

 

Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu