Behajtáskezelés

1.  A behajtási folyamat

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egy ügyfél folyószámlájára kiállított számlák előre definiált szabályok alapján bekerüljenek a behajtási folyamatba és azokat szintekről szintekre léptessük tovább, míg az egyes szintekre lépéskor különböző műveleteket hajt végre a rendszer. Az egyes ügyfélkörökre akár eltérő behajtási szabályok is vonatkozhatnak.

Amikor egy számla bekerül a behajtási folyamatba, a behajtási szintek határozzák meg, hogy az adott szintre lépve milyen művelet hajtódjon végre. (Ilyen művelet lehet például egy email értesítő, sms értesítő, felszólító levél elkészítése, vagy még magasabb szintre lépés esetén akár az ügyfél szolgáltatásának korlátozása, szerződés felmondása). Jelenleg 10 szint támogatott.

A szint léptetés szabály szerepe, hogy egyszerre mindig csak egy szintet léphetünk előre, továbbá a szintlépésekben visszalépés alacsonyabb szintre nem lehetséges.

 

2.  A folyamat főbb elemei
2.1. Javaslatgenerálás:

Az adott behajtás szintre behajtási javaslatokat lehet elkészíteni az adott ügyfél típusra és adott ÁSZF-re vonatkozóan. Ezek önmagukban még nem jelentenek szint váltást, egyszerűen csak jelzik a felhasználó számára, hogy mely számlák kerülnének bele a behajtásba ezen kívül arról is tájékoztatást ad, hogy generált javaslatokban a számlák milyen soron következő behajtás szintre lépnének.

 

2.2. Javaslatok jóváhagyása, elfogadása

A másik lépcső az előbbiekben generált javaslatokhoz tartozó számlák kezelése. A számlák megtekinthetők, egyedileg vagy akár tömegesen elutasíthatók, vagy jóváhagyhatók a behajtási folyamatban.

 

2.3. Behajtás levelek:

A harmadik lépcső a behajtás során keletkező sms értesítések, felszólító e-mail-ek, felmondó, vagy peresítő levelek megtekintése és elküldése

 

3. Felszólítási díjak

A behajtás során az egyes szintekre lépéskor felszólító díjak kerülnek rögzítésre a behajtás alá vont számla szerződése alá. Ezek a felrögzített díjak a hónap elején vagy közepén (attól függően milyen számlázási ciklus tartozik a szerződéshez) a tömeges számlázással kiszámlázásra kerülnek az ügyfélnek.

 

4. Korlátozás

A behajtás során, ha egy ügyfél valamely számlája egy adott szintre lép, a rendszer megvizsgálja, hogy az érintett számla melyik szerződés alatt állt ki, és annak a szerződésé státuszát korlátozott státuszba kapcsolja. Amennyiben léteznek szerződés típusok, amelyek korlátozása valamilyen műszaki rendszert is érint, a behajtás mindig a megfelelő státuszba kapcsolja a szerződést, majd az időközönként ráfutó vizsgálatok alapján a korlátozás kérés interfészen keresztül bekerül a műszaki rendszerbe is, (vagyis ténylegesen) korlátozásra kerül szerződés. Végül a műszaki rendszerben a sikeres korlátozás esetén a rendszer automatikusan átváltja a szerződés státuszt „korlátozott” állapotba. Ezzel egyidejűleg a rendszer rögzít az ügyfélszerződés alá egy kikapcsolási díjat is.

 

5. Visszakapcsolás

Korlátozást feloldani (vagyis visszakapcsolni a korlátozott szerződését) az alábbi esetekben lehet: az ügyfél vagy teljes összegben kiegyenlíti a tartozását, vagy az adott szintű számlára részletfizetési megállapodást köt. További megszorítás, hogy befizetéskor azt is figyeli a rendszer, van-e más lejárt fizetési határidejű számlája is az ügyfélnek, és ha igen akkor azok befizetése is szükséges. A részletfizetés esetében pedig azt is figyelembe veszi a visszakapcsolásnál, hogy legalább egy részlete teljes összegben ki legyen egyenlítve.

 

6. Megszüntetés

A behajtás során, ha egy ügyfél valamely számlája egy adott szintre lép, a rendszer megvizsgálja, hogy az érintett számla melyik szerződés alatt állt ki, és annak a szerződésnek a státuszát korlátozott státuszból, megszüntetés alatti státuszba helyezi át. Megszüntetés státuszba csak akkor kerülhet át, ha a szerződés státusza előzőleg korlátozott státuszon állt.

7.  Kivételkezelés

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy számlákat vagy akár az egész folyószámlát kivételkezelés alá helyezzük, ezzel biztosítva azt, hogy az ügyfél érintett számlája, vagy számlái ne kerüljenek be a behajtás folyamatba.

8.  Részletfizetési megállapodás készítése

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az adott számláját (vagy számláit) részletekben fizethesse. Részletfizetési megállapodás az ügyfél folyószámlájáról kezdeményezhető.

 

Példa behajtási folyamat

behajtás ábra.JPG